Adwokat

Bartosz Palczewski

42F00867-9F55-4C71-B071-DC74E227F932-143

Uczestnik licznych procesów karnych, dotyczących wydarzeń z pierwszych stron gazet, koordynator prowadzenia większości procesów, w których występuje Kancelaria. Posiada również doświadczenie zawodowe z zakresu przestępstw gospodarczych oraz obrony osób oskarżonych o ich popełnienie (tzw. białych kołnierzyków).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji i świadczenia złożonych usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej zarówno na rzecz instytucji kultury, jak i podmiotów działających w innych branżach, między innymi informatycznej, czy sportowej. Wśród jego klientów znajdują się m.in. dostawcy innowacyjnych rozwiązań oraz instytucje i firmy branży kreatywnej, w których działalności istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how. Doradza także w zakresie uwarunkowań prawnych crowdfundingu.

Autor licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki prawa karnego – procesowego.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2007 roku. Zawód adwokata wykonuje od 2013 roku.

Posługuje się językiem angielskim.