Specjalizacje prawnicze kancelarii

Prawo karne i prawo karne gospodarcze

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się nie tylko ryzyka natury czysto ekonomicznej, lecz również zagrożenia o charakterze prawnokarnym. Rosnąca liczba przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu wskazuje, że problematyka prawa karnego gospodarczego może dotyczyć każdego przedsiębiorcy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska i pełniących funkcje w organach spółek.

Dzięki wieloletniej praktyce w prowadzeniu procesów sądowych zapewniamy doradztwo i reprezentujemy osoby w sprawach związanych z przestępstwami.

Signing a Contract

Prawo korporacyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Palczewski świadczy szeroko pojętą pomoc prawną przy prowadzeniu działalności osób fizycznych czy osób prawnych za pośrednictwem spółek prawa handlowego. 

Wśród czynności związanych z obsługą korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych, jakie gwarantuje Kancelaria możemy wyróżnić m. in.:

  • bieżącą obsługę spółek w zakresie prawa handlowego

  • utworzenie, zmiany, przekształcenia, dzielenia, łączenia oraz likwidacja spółek prawa handlowego

  • reprezentację wspólników/akcjonariuszy podczas obrad Zgromadzenia Wspólników/Zgromadzenia

  • sporządzanie aneksów, umów, uchwał oraz opinii prawnych

  • reprezentację przed sądami

Smiling Handshake

Innowacje, B+R i fundusze VC

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Palczewski pomaga podmiotom inwestującym w B+R, funduszom venture capital i start-upom. Doradzamy, przygotowujemy umowy inwestycyjne, pomagamy w pozyskiwaniu funduszy na innowacje, wspieramy w realizacji dotacji. Łączymy kompetencje ze strefy prawa korporacyjnego, własności intelektualnej z wiedzą o prawnych aspektach finansowania innowacji.

Contract Paper Signing