Reprezentacja przed sądem 

Konieczność pojawienia się na sali rozpraw z uwagi na prowadzone postępowanie karne może dotyczyć nie tylko indywidualnych podmiotów. Katowicka Kancelaria Bartosza Palczewskiego świadczy też usługi dla firm - przyjmuje klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz zajmuje się obsługą korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych, również w zakresie reprezentacji przed sądem.

Podmiot profesjonalny i nieprofesjonalny a pełnomocnik procesowy

Wyznaczenie pełnomocnika procesowego – adwokata lub radcy prawnego, zwykle jest decyzją podyktowaną koniecznością skorzystania z pomocy podmiotu profesjonalnego. Obowiązujące w Polsce prawo w większości przypadków pozwala na wyznaczenie podmiotu nieprofesjonalnego do reprezentacji przed sądem, na przykład członka rodziny czy też pracownika. Należy jednak pamiętać, że podejmowane decyzje i działania będą umocowane prawnie tak samo, jak w przypadku tych podejmowanych przez podmiot profesjonalny.

Jak wygląda reprezentacja klienta przed sądem

Adwokat wyznaczony jako pełnomocnik procesowy, po przeanalizowaniu sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego, spółki osobowej lub kapitałowej oraz ustaleniu szczegółów linii obrony, zajmie się zebraniem dokumentacji niezbędnej podczas rozprawy. W trakcie jej trwania będzie doradzał w kwestiach prawa korporacyjnego. Bez względu na charakter postępowania, jego zadaniem będzie obrona racji podmiotu oskarżającego lub oskarżonego o przestępstwo gospodarcze. Warto zaznaczyć, że mocodawca może udzielić adwokatowi jednego z trzech rodzajów pełnomocnictw procesowych - ogólnego, rodzajowego lub szczególnego.

Signing a Contract