Prawo karne

Pomoc i doradztwo są szczególnie wskazane w przypadku nagłych spraw karnych, które wymagają szybkiej reakcji i zaangażowania. Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu sytuacji, w których dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie czynu zabronionego. Zajmujemy się także sprawami osób będących ofiarami tego rodzaju czynów. Są to różnego przestępstwa dokonane zarówno umyślne, jak i nieumyślne:

- kradzieże i wyłudzenia,
- wykroczenia i przestępstwa skarbowe,
- fałszerstwa,
- naruszenia nietykalności,
- uszczerbek na zdrowiu lub życiu,
- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Przestępstwa te definiowane są jako zabronione, ponieważ zakazuje ich ustawa – jednak niekoniecznie jedynie kodeks, ale także każdy inny dokument prawny, który je określa. Dlatego nasza kancelaria świadczy pomoc także w szerszym zakresie spraw, nie tylko dla osób prywatnych, ale także podmiotów gospodarczych, które zostały ofiarą lub podejrzanymi o dokonanie czynu zabronionego.

Jakie zakres działań obejmuje prawo karne?


W ramach naszej działalności adwokat od spraw karnych zajmie się przygotowaniem przed przesłuchaniem, ustalaniem linii obrony oraz reprezentowaniem Klienta w postępowaniu sądowym. Kompleksowa usługa od momentu aresztowania pomoże w dobraniu odpowiedniej strategii dla najkorzystniejszego wyroku dla Klienta.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje także pomoc w przypadku już ogłoszonego, niekorzystnego wyroku sądu, który nałożył na Klienta kary w postaci grzywny, pozbawienia wolności, praw publicznych, zakazu prowadzenia działalności zawodowej, zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku przedmiotu, obowiązku naprawienia szkody, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub podania wyroku do wiadomości publicznej. Dlatego po otrzymaniu wyroku świadczymy także pomoc w odroczeniu pozbawienia wolności, przerwy w jego wykonywaniu, przedterminowym zwolnieniu lub zgody na jego wykonywanie w systemie nadzoru elektronicznego.

Pomoc w ramach działań kancelarii uzyskają Państwo w naszej katowickiej pracowni przy ulicy Mariackiej 4. Oferowane doradztwo dotyczą nie tylko spraw karnych, ale także prawa gospodarczego oraz spółek kapitałowych. Nasi adwokaci udzielą niezbędnej porady oraz będą reprezentować Państwa lub Państwa przedsiębiorstwo na każdym etapie postępowania sądowego.

Signing a Contract